Výsledek volební valné hromady SK SECNO Doubravka 25.4.2022

Dne 25.4. 2022 proběhla volební členská schůze SK SENCO Doubravka. Zde byl členy zvolen na následující období nový výbor ve složení: Daniel Boček ml., Aleš Cerha, Petr Chaluš, František Petrželka, Roman Půta, Vladimír Rychter a Pavel Zemek. Nový výbor si následně zvolil nového předsedu –…