SK Senco Doubravka

Vážení sportovní přátelé, dovolte nám ,abychom Vás seznámili s historií Sportovního klubu SK SENCO Doubravka a krátce s jeho současným stavem a plány do budoucna.

SK SENCO Doubravka je fotbalový klub, který vznikl v Plzni-Doubravce v roce 1921. Od svého vzniku se klub pod názvem SK Doubravka pevně usídlil na mapě sportovních klubů Plzně. V předválečných letech získal klub pozemek na fotbalové hřiště poblíž jatek, kde sídlí dodnes. Sportovní historie klubu odráží vývoj společenských událostí v zemi. Vcelku úspěšné předválečné období, kdy klub startoval až v župním přeboru, vystřídalo období poválečné, ve kterém se klubu dařilo méně. V padesátých letech byl klub administrativně přiřazen do Sokola a nesl název TJ Sokol Plzeň-Doubravka. V éře Sokola se nepodařilo navázat na předválečnou historii klubu a až do devadesátých let minulého století se klub pohyboval pouze na úrovni okresního přeboru Města Plzně.

Po společenské změně v roce 1989 došlo ke změně i v klubu samotném. V roce 1993 došlo k vystoupení z TJ Sokol Doubravka a k zahájení cesty za obnovou sportovní a společenské prestiže klubu v rámci města i regionu.
Nově vzniklý klub se přihlásil ke svému původnímu názvu SK Doubravka a po úspěšném završení společných jednáních se stavební firmou SENCO byla uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci s tím, že zároveň došlo ke změně názvu klubu na současný název SK SENCO Doubravka. Změna přístupu a zejména řízení klubu se projevila ve velmi krátké době. V roce 1994 zahájil klub svoji cestu za změnou s jedním škvárovým hřištěm a nedokončenou stavbou šaten a sociálního zařízení. Ve velmi krátké době se podařilo dokončit a zkolaudovat šatny, sociální zařízení a realizovat přístavbu klubové restaurace s terasou. Během jednoho roku bylo vybudováno nové hřiště s travnatým povrchem, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 1995. Po úspěšných jednáních s Magistrátem města Plzně se podařilo v roce 1996 získat sousední pozemek ,do té doby využívaný jako skládka stavebního materiálu, od města do nájmu a něm vybudovat druhou travnatou plochu zejména pro sportovní přípravu mládeže. Současně se změnami v areálu došlo k velkým změnám i ve sportovním chodu klubu. Klub se rozšířil o mužstvo fotbalové přípravky dětí ve věku do deseti let, začala fungovat práce s mládeží u žákovské a dorostenecké kategorie a u dospělých došlo k velkému výkonnostnímu vzestupu. Mužstvo mužů ve třech po sobě jdoucích ročnících vždy dokázalo postoupit o soutěž výše a z okresního přeboru se tak dostalo postupně přes I.B a I.A třídu až do krajského přeboru. Zvýšená aktivita klubu sebou nesla pochopitelně i další nároky na sportovní přípravu a zázemí. Došlo k dalšímu rozšíření členské základny, byl rozšířen počet mládežnických družstev o kategorii základny 6 – 8 let, dvě družstva přípravky, mladší žáky, starší žáky, mladší dorost a starší dorost. Mládež nezůstala pozadu za sportovními úspěchy mužů a jak žáci tak i dorostenci postupovali až do krajských soutěží. Kromě toho klub znovu úspěšně projednal s Magistrátem města Plzně pronájem dalších ploch, na kterých vybudoval třetí travnatou hrací plochu a tréninkovou plochu na zimní období se škvárovým povrchem.

Vyvrcholením dlouholeté snahy funkcionářů klubu byl sportovní úspěch ve sportovním ročníku 2001 – 2002, kdy se podařilo mužstvu mužů s velkým náskokem zvítězit v krajském přeboru a probojovat se do divize. Tím se klub SK SENCO Doubravka zařadil na pomyslné druhé místo v pořadí klubů města Plzně hned za Viktorii Plzeň.
Nový historický ročník měl být v perfektně připraveném areálu zahájen v srpnu roku 2002. Bohužel obrovská povodeň 13.8.2002 téměř kompletně zničila několikaletou snahu o vybudování pěkného sportovního areálu v Plzni-Doubravce. Veškerou vynaloženou energie, práci a nemalé finanční prostředky zlikvidovala velká voda .
Několik týdnů trvalo doslova vydolovat z nánosů bahna zpět k činnosti celý klub. Do práce se zapojila velká část členů a příznivců klubu.

V kritických chvílích nám pomohla celá řada firem, organizací či jednotlivců a to jak finanční pomocí tak morální podporou. Všechny síly byly soustředěny na zprovoznění šaten a sociálního zařízení, na doplnění interiéru šaten,na nákup nového vybavení – dresů, míčů, atd., na sanaci poškozených ploch v okolí šaten a hřišť. Zároveň s tím probíhala dílčí oprava dvou travnatých ploch, které byly poškozeny relativně méně. Velkým problémem zůstala poškozená hlavní hrací plocha, která musela být, vzhledem k rozsahu poškození, kompletně zrekonstruovaná. Povodeň ze srpna roku 2002 silně poznamenala celý klub. Je potěšitelné, že ani tak velká přírodní katastrofa neodradila sportovní nadšence , funkcionáře, hráče, rodiče, fanoušky atd. od další práce pro klub.

Hlavní hrací plocha byla kompletně zrekonstruována , byl proveden automatický zavlažovací systém, oplocení, chodníky atd. Současně s touto akcí se podařilo vybudovat čtvrté tréninkové hřiště s pískovým povrchem, které bylo plánováno pro využití v zimních měsících.

V roce 2004 byla zahájena stavba tribuny pro diváky I. etapou. Zároveň bylo provedeno osvětlení tréninkové plochy s pískovým povrchem pro využití zejména v zimních měsících.

V roce 2005 pokračuje stavba tribuny II. etapou v rámci které byly vybudovány šatna pro mládežnické kategorie se sociálním zázemím a zázemím pro údržbu hřišť.

Obrovský investiční úspěch se podařil klubu v roce 2007, kdy se podařilo zajistit investiční prostředky z rozpočtu MŠMT a Města a zrealizovat stavbu umělého trávníku třetí generace s umělým osvětlením, na ploše bývalé třetí travnatého plochy.

V roce 2011 – 2012 na tento úspěch klub navázal další velkou investiční akcí – výstavbou druhého hřiště s umělým povrchem III. generace v prostoru tréninkového pískového hřiště.

Klub dále připravuje akce, které by měly vést k dokončení celého sportovního areálu – přístavba šaten pro mládež – II. etapa, zastřešení tribuny pro diváky, parkoviště pro diváky a návštěvníky areálu atd.

Napsat komentář