Výsledky valných hromad Plzeňského kraje

Plzeň-jih: Předseda VV OFS PJ – Miroslav Janda Místopředsedou OFS PJ byla zvolena pí. Helena Fabiánová Předsedou sportovně technické komise (STK) byl zvolen p. Zdeněk Kašpar Předsedou disciplinární komise (DK) byl zvolen p.Marek Baroch Předsedou komisemládeže (KM)byla zvolena pí.Helena Fabiánová Předsedou trenérsko metodické komise byl…

Valná hromada Plzeňského krajského fotbalového svazu V Plzni

V současné době probíhají volby do okresních svazů a blíží se i valná hromada Plzeňského krajského fotbalového svazu (21.4.2021), kde se bude rozhodovat o novém vedení. SK SENCO DOUBRAVKA se připojila k aktivitě mnoha  klubů z celého kraje,  které chtějí změnit fotbal . Motto této změny je: LEPŠÍ…

Mimořádná opatření od 1.3.2021

Vážení sportovní přátelé, vláda vyhlásila nový nouzový stav s účinností od 27.2.2021 na dobu 30 dnů. Dále vláda přijala nová krizová opatření. Současně Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Na základě Usnesení vlády č. 196 ze dne 26.2.2021 se vyhlašuje pro území…

Mimořádná opatření od 15.2.2020

Vážení sportovní přátelé, Usnesením vlády ze dne 14.2.2021 č. 125 byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. V návaznosti na toto usnesení pak byla vydána série krizových opatření. Současně k dispozici výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny. Na základě Usnesení vlády České republiky č. 127 došlo s účinností ode…

Vládní nařízení umožňuje konání valných hromad OFS

FAČR chce fotbalové hnutí informovat o tom, že podle informací z tiskové konference Vlády ČR dne 14. února 2021, umožnilo vládní opatření organizaci valných hromad. Pravidla, která jsou v tuto chvíli aktuální pro valné hromady OFS, jsou následující: je povoleno cestování za účelem účasti na zasedání VH;…

Mimořádná opatření od 18.12.2020

Vážení sportovní přátelé, níže zasíláme opatření ze včerejšího dne. Shrnutí informací ke sportování: Opětovně se zakazuje usnesením vlády ČR č. 1334 volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 do 4:59. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích…

Mimořádná opatření od 3.12.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020 Opatření ruší a nahrazuje opaření č.j. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN ze dne 23. 11. 2020 a s účinností od 3. prosince 2020 od 00:00 hod do odvolání stanovuje pravidla pro nošení roušek. Jediné změny, které nové…

Usnesení vlády České republiky č. 1200 ze dne 20. 11. 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením se prodlužuje nouzový stav do 12.12.2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti…

Nová patření od 23.11.2020 k celostátní situaci

od pondělí (23. 11.) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích. Konkrétně „Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ Pokud vám to počasí a další okolností dovolí (jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho), je možné použít pravidla, která už jsme…