Výsledek volební valné hromady SK SECNO Doubravka 25.4.2022

Dne 25.4. 2022 proběhla volební členská schůze SK SENCO Doubravka. Zde byl členy zvolen na následující období nový výbor ve složení:

Daniel Boček ml., Aleš Cerha, Petr Chaluš, František Petrželka, Roman Půta, Vladimír Rychter a Pavel Zemek.

Nový výbor si následně zvolil nového předsedu – Pavla Zemka a místopředsedu Petra Chaluše.

Ve vedení klubu skončili předseda oddílu Václav Bláha a Oto Krejčí.

Vašek v klubu působil 20 let a odchází v situaci kdy je klub v dobré sportovní i finanční kondici.

Tímto bychom Vaškovi a Otovi chtěli poděkovat za vše co pro SENCO udělali a doufáme, že je oba budeme dále vídat na zápasech týmů SENCA.