Mimořádná opatření od 1.11.2021

Změny oproti předcházejícím opatřením z hlediska sportu se týkají zejména:

  1. změny ve stanovení hranice věku pro účely prokazování bezinfekčnosti z 6 na 12 let
  2. změny doby platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a rychlého antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin. Tato změna se však nijak nedotýká již nastaveného pravidla pro sportovní činnost dle čl. I odst. 13 MO služby, že pro tyto účely má RT-PCR test i rychlý antigenní test (RAT) platnost 7 dní.

Více se také dozvíte na stránkách České unie sportu: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html