SK Doubravka za první republiky

Založení Sportovního klubu Doubravka se datuje k roku 1921. V tomto roce byl Sportovní klub Doubravka zapsán do Fotbalového župy. Dva roky před tím se už dala dohromady parta dorostenců, kteří se pojmenovali

SK Doubravka. Většina těchto chlapců byla i zakládajícími členy o dva roky později v roce 1921.

S registrací do sportovní župy si klub zvolil barvu košil (dresů) černobílé pruhované, černé trenky a černé stulpny.

K tomu byl vytvořen i znak klubu.  Klub má družstvo mužů a družstvo dorostu. Soutěžní utkání se ještě nehrají  a již existující kluby si mezi sebou dojednávají přátelská utkání.

Zatím nemáme ještě svoje hřiště a tak své zápasy hrajeme u soupeřů  nebo na pronajatých hřištích.

Většinou u spotovního klubu Meteor Letná, s kterým máme dobré vztahy. Jedna z prvních dochovaných  předzápasových fotografií  1.A družstva mužů z roku 1921.

Nedlouho po založení  fotbalového  oddílu, je ve  Sportovním klubu Doubravka Plzeň  přihlášen i oddíl házené.

Bohužel o historii házenkářského oddílu se nám nic nedochovalo. V roce 1923 je dohodnuté pronajmutí plochy

mezi řekou Úslavou a Jateční  ulicí  od pana Pechmana za roční úplatu 1700 Korun na 6 roků. Kol. Berkovec vysvětluje a praví , že hřiště budou dvě, jedno pro fotbal a druhé pro házenou. Aby bylo  na pronájem hřišť, oslovuje Sportovní klub pivovar, s prosbou o půjčku, ale nebylo mu vyhověno. Kol. Křivohlavý dává návrh, aby se provedla v klubu půjčka členová po 50 K  splatná do roku 1925.Tento návrh byl přijat a díky klubové soudržnosti bylo možné začít budovat hřiště pro fotbal a házenou. Z té doby  se nám dochovala fotka 1.A týmu SK Doubravka.

Díky dochovaným zápisům z valných hromad a členských schůzí  od roku 1923, známe složení jednoho z prvních výborů, který byl ustanoven 24.6.1923.

Předseda  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –   Ota Novák

Místopředseda  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Jan Holšán

Sekretář  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Tony Křivohlavý

Zapisovatel, výběrčí příspěvků  –  –    Karel Beneš  

Pokladník  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Jan Berkovec

Správce domu  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –     Jaroslav Dlask

Revizoři účtu  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –     Václav Levora, Tom. Čermák

Zástupce dorostu  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Josef Škabrada

Členové výboru  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Bedř. Klápště, Racek J., Šilhánek, Výborný

                                                             poslední dva členové zástupci házené

Zábavní výbor  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Rys, Živný, Kolář

Počáteční roky klubu byly podle dochovaných záznamů náročné a provázely ho i  velké změny ve výboru.

Již půl roku po zvolení výše uvedeného výboru uhájil svou pozici jen sekretář . Navíc se valná hromada musela rozdělit na dvě části, neboť 27.1. 1924 byl po volbě za předsedu František Beneš, slovně napaden kolegou Polankou. Kol. Beneš pokládá toto vystoupení jako akt nedůvěry, rezignuje na funkci předsedy a odchází. Druhá část valné hromady se konala 3.2.1924 a byla dokončena volba výboru. Během roku 1924 se v zápisech opakuje výzva na úpravu hřiště za pomoci dobrovolníků, které se bohužel liknavostí členů příliš nedaří. Proto je navrženo, aby  každý člen odpracoval 25 hodin nebo zaplatil poplatek 20 Korun. Roku 1924 2. Srpna sešli  se členové klubu na mimořádné valné hromadě s programem profesionalismu klubu. Zástupce župy kol. Přibáň podává vysvětlení a klub se může ubírat třemi směry a to jsou:

1)  Amatérské  mužstvo

2)  Profesionální mužstvo

3)  Smíšené mužstvo

Hlasování ukázalo, že  S K  Doubravka jest celá amatérská všemi hlasy.

Koncem roku 1924 navrhuje se zříditi odbor Šachistů a to jest schváleno.

Vlastní hřiště je hotové začátkem jara 1925. 12. Dubna se otvírá zápasem  se Župní jedenáctkou  a  13. Dubna utkáním  s  Vojenskou jedenáctkou  s hudbou.  Slavnostní otevření hřiště jest zakončeno zábavou v hostinci u Finků. Domácí hřiště zbývá ještě ohraditi, k tomu se výbor zavazuje do konce roku.

Téhož roku je zřízen  odbor atletický, spadající pod  S K Doubravka.   Pod  S K Doubravka je v tomoto roce  toliko týmy:

Odbor fotbalový  –  1.A  tým

                            –   2. tým

                            –   staří páni

                            –   dorost

Odbor  házené

Odbor  šachu

Odbor  atletický

SK Doubravka se činí i v kulturním vyžití.  V období Leden až Červenec pořádá zábavní výbor  17.1. Ples,

14.2. Maškarní ples, 15.3.  Večírek, Kulečníkový turnaj pro členy SK Doubravka, 7.4. Těžkoatletickou akademii,

15.4. Večírek,  17.5.  Zástěrkovou zábavu a 26.6. Kuželníkový turnaj.  Za tuto činnost odevzdal zábavní výbor do pokladny 1525,08 Korun.

SK Doubravka jest již v dobrém povědomí na fotbalové scéně a díky tomu chodí pozvánky k zápasům ze vzdálenějších míst jako jsou  SK Písek,  SK Mirošov, SK Stříbro, SK Tachov, SK Rakovník, SK Kladno

nebo SK Duchcov.

Z toho roku se nám dochovala fotografie 1.A mužstva

Rok 1926 se nese v podobném duchu jako rok 1925. Odehráno bylo mužstvy celkem 99 zápasů o celkovém score 258:188.  Pořádáno celkem 4 zábavy a 2 kabarety. 1. turnaj v házené, lehkoatletické závody a 1.turnaj fotbalový ,

který se stal kořistí našeho 1.A mužstva.  A nesmíme zapomenout slavnost oslavy 5ti letého trvání klubu, která

se konala 19.12.1926 v hostinci u Finků. 

Společná týmová fotka  z  1. fotbalového turnaje na SK  Doubravka

Rok 1927  je v klubu rozpačitý. Starší členové si stěžují na liknavost většiny členstva a nabádají je k usilovnější práci v klubu. Dorost v tomto roce potýkal se s velkými obtížemi, neb přístup k sehraným utkáním a nedisciplinovanost hráčů zapříčinil to, že byla zastavena jejich činnost skoro na půl roku.  Potěšil výkon

1.A mužstva, které postoupilo z druhého místa II. Třídy do  I.B třídy. V tomto roce byl také proveden návrh na změněnu  názevu klubu na  S. K. Plzeň XII .  

Ke změně názvu nakonec nedošlo, neboť Doubravka bude připojena k Plzni a dostane jiné číslo obvodu.

Rok 1928  nám přinesl zlepšení dorostu a oddíl na něj je patřičně hrdý neb si ač mladší hráči, poradili v utkáních se staršími a zkušenějšími týmy.  1. A mužstvo odehrálo první sezónu v 1.B třídě se a ziskem 4 bodů a díky neserioznosti hráčů sestupuje do III. třídy. 

Roku 1929 se 1.A mužstvo v přístupu ke hře polepšilo, z  9. mistrovských zápasů získalo 15 bodů a postoupilo do II třídy. V tomto roce ještě sehráli pohárový turnaj, kde v prvním zápase vypadli  s Letnou. A jeden mezinárodní zápas s F.C. Fürt, který jsme vyhráli 5:1. Pro chod oddílu začíná být potíž získat dostatek příjmů. Na hřišti k tomuto účelu bude zřízen bufet , aby zvýšil příjmy klubu.  

Rok 1930 je po finanční stránce ještě těžší než loňský. Začíná hospodářská krize, která má své dopady i pro chod klubu. Zábavy byly konány pouze 2, jelikož režie v této době dá se jen těžko hraditi. Nicméně výsledek obou zábav byl aktivní. Zápasů odehráli mužstva celkem 62, z toho bylo 36 na našem hřišti a 26 u soupeřů.

Klub jedná o zhotovení nového hřiště, žádá městskou radu o pozemky dle doloženého plánku, ale městská rada ho po dlouhém čekání zamítla. Místo nového hřiště se musí opraviti hřiště staré a je dokončeno ohražení kolem hřiště a postaveny nové šatny.

Rok 1931 se nese v podobném duchu jako rok předešlý. Kolega sekretář si stěžuje, že vyjednávání utkání  všem týmům jest velice obtížné jednak z finanční otázky a pak pro nedochvilnost některých hráčů. Z šedi průměrnosti vystupuje mužstvo dorostu, které ve své skupině dobilo první místo a v kvalifikačních zápasech titul mistra, umístil se náš dorost vlastní liknavostí na 4. místě. Na hřišti bylo vykonáno jen to nejnutnější. Co se samotné práce na hřišti týče, vykonávalo tuto jen jednotlivci. Kolega Tonka doufá, že konečně každý člen najde pochopení pro kamarádský život v klubu a pomůže při této práci. Z propracovaných jubilejních oslav 10. výročí založení klubu bylo možno pořádati jen turnaj  dorostu a mezinárodní zápas s F.C. Fürthem. 

V roce 1932 sahá 1.A mužstvo po postupu do I.B třídy, ale o ten přichází v zápasech s nejslabšími tými soutěže. Dorost při lepší disciplíně a dochvilnosti mohl docíliti rovněž cennějších  úspěchů a umístění v mistrovské soutěži. Přihlášený byl fotbalový odbor Dělnic, který dobře začal, ale postupně své závazky neplnil dle smlouvy. O jejich pokračování bude rozhodnuto v tomto roce. O přátelská utkání není mezi diváky zájem a většinou končí deficitem. Z toho důvodu jest na deleggátech, aby prosazovali dvoukolové mistrovství, které jediné může amatérský fotbal vzkřísiti. Ve fotbalovém odboru máme dva týmy mužů, dorostu, žáků  a žen. Dohromady 58 členů. Vybudován byl buffet a sklep .

V roce 1935 jsou běžné starosti s chodem klubu. 1.A mužstvo hraje II.třídu  a pořádá zájezdy do okolních měst. Hráli v Domažlicích, Stříbře, Cerhovicích, přešticích a Blovicích. Nastupovali většinou v sestavě uvedené na fotce.

Rok 1936 jest kritický a bylo potřeba mnoho úsilí k pokračování  klubu v jeho činnosti. Liknavost při práci je u většiny členstva. Pozitivní v tomto roce  je dostavba kuželníku a díky tomu i vyšší příjem do klubové kasy.  Ostatně  příjem  zajištuje hlavně  buffet na hřišti a právě vystavěný  kuželník.  Tohoto roku byla 26.12. 1936 Slavnostní valná hromada k 15 letému trvání  klubu. Byly přítomni zástupci klubů S.K Roudná,

D.K.S. Doubravka, S.K. Zábělá, S.K. Bílá Hora, S.K.Letenský, Spolek Drůbežníků Plzeň-Doubravka,

S.K. Viktoria Plzeň, S.K. Slavoj Smíchov, S.K. Olympia Plzeň a S.K. Slavia Vejprnice

V roce 1937 si kolega jednatel pochvaluje, že klub vykazoval vzestupnou formu jak z finanční stránky tak výsledky mužstev na hřišti.  V jarní části sezony se nepovedlo postoupiti 1.A mužstvu, ale po podzimní části sezony  jsme ve vedoucí pozici .V tomto roce máme v klubu týmy 1.A mužstvo, mužstvo zálohy a mužstvo Old Boys. K tomu dva týmy dorostu a dva týmy žáků. Zprávy o odehraných utkáních nám otiskují v tiskovinách Nová Doba a Večerník Českého Slova.

Roku 1938 se povedlo 1.A mužstvu splnit sen mnohých funkcionářů a příznivců klubu a postoupilo do  I. Třídy.

Dobrou hrou našich hráčů, které jsme z mládí vychovali v našem klubu a zajisté se od nich dočkáme spousty dalších pěkných zápasů. Tento rok byly jen tři zájezdy a to do Hořovic, Staňkova a  Domažlic, neboť jsme byli ochuzeny o více zápasů shodou předválečné doby , která u nás hrozila některých nepřátel . 

Tím je krátký souhrn historie klubu  S.K. Doubravka  během první republiky u konce a další bude věnován historii

z doby válečné 1939 – 1945.

SK Doubravka za první republiky

Založení Sportovního klubu Doubravka se datuje k roku 1921. V tomto roce byl Sportovní klub Doubravka zapsán do Fotbalového župy. Dva roky před tím se už dala dohromady parta dorostenců, kteří se pojmenovali

SK Doubravka. Většina těchto chlapců byla i zakládajícími členy o dva roky později v roce 1921.

S registrací do sportovní župy si klub zvolil barvu košil (dresů) černobílé pruhované, černé trenky a černé stulpny.

K tomu byl vytvořen i znak klubu.  Klub má družstvo mužů a družstvo dorostu. Soutěžní utkání se ještě nehrají  a již existující kluby si mezi sebou dojednávají přátelská utkání.

Zatím nemáme ještě svoje hřiště a tak své zápasy hrajeme u soupeřů  nebo na pronajatých hřištích.

Většinou u spotovního klubu Meteor Letná, s kterým máme dobré vztahy. Jedna z prvních dochovaných  předzápasových fotografií  1.A družstva mužů z roku 1921.

Nedlouho po založení  fotbalového  oddílu, je ve  Sportovním klubu Doubravka Plzeň  přihlášen i oddíl házené.

Bohužel o historii házenkářského oddílu se nám nic nedochovalo. V roce 1923 je dohodnuté pronajmutí plochy

Díky dochovaným zápisům z valných hromad a členských schůzí  od roku 1923, známe složení jednoho z prvních výborů, který byl ustanoven 24.6.1923.

Předseda  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –   Ota Novák

Místopředseda  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Jan Holšán

Sekretář  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Tony Křivohlavý

Zapisovatel, výběrčí příspěvků  –  –    Karel Beneš  

Pokladník  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Jan Berkovec

Správce domu  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –     Jaroslav Dlask

Revizoři účtu  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –     Václav Levora, Tom. Čermák

Zástupce dorostu  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Josef Škabrada

Členové výboru  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   Bedř. Klápště, Racek J., Šilhánek, Výborný

                                                             poslední dva členové zástupci házené

Zábavní výbor  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –    Rys, Živný, Kolář

Počáteční roky klubu byly podle dochovaných záznamů náročné a provázely ho i  velké změny ve výboru.

Již půl roku po zvolení výše uvedeného výboru uhájil svou pozici jen sekretář . Navíc se valná hromada musela rozdělit na dvě části, neboť 27.1. 1924 byl po volbě za předsedu František Beneš, slovně napaden kolegou Polankou. Kol. Beneš pokládá toto vystoupení jako akt nedůvěry, rezignuje na funkci předsedy a odchází. Druhá část valné hromady se konala 3.2.1924 a byla dokončena volba výboru. Během roku 1924 se v zápisech opakuje výzva na úpravu hřiště za pomoci dobrovolníků, které se bohužel liknavostí členů příliš nedaří. Proto je navrženo, aby  každý člen odpracoval 25 hodin nebo zaplatil poplatek 20 Korun. Roku 1924 2. Srpna sešli  se členové klubu na mimořádné valné hromadě s programem profesionalismu klubu. Zástupce župy kol. Přibáň podává vysvětlení a klub se může ubírat třemi směry a to jsou:

1)  Amatérské  mužstvo

2)  Profesionální mužstvo

3)  Smíšené mužstvo

Hlasování ukázalo, že  S K  Doubravka jest celá amatérská všemi hlasy.

Koncem roku 1924 navrhuje se zříditi odbor Šachistů a to jest schváleno.

Vlastní hřiště je hotové začátkem jara 1925. 12. Dubna se otvírá zápasem  se Župní jedenáctkou  a  13. Dubna utkáním  s  Vojenskou jedenáctkou  s hudbou.  Slavnostní otevření hřiště jest zakončeno zábavou v hostinci u Finků. Domácí hřiště zbývá ještě ohraditi, k tomu se výbor zavazuje do konce roku.

Téhož roku je zřízen  odbor atletický, spadající pod  S K Doubravka.   Pod  S K Doubravka je v tomoto roce  toliko týmy:

Odbor fotbalový  –  1.A  tým

                            –   2. tým

                            –   staří páni

                            –   dorost

Odbor  házené

Odbor  šachu

Odbor  atletický

SK Doubravka se činí i v kulturním vyžití.  V období Leden až Červenec pořádá zábavní výbor  17.1. Ples,

14.2. Maškarní ples, 15.3.  Večírek, Kulečníkový turnaj pro členy SK Doubravka, 7.4. Těžkoatletickou akademii,

15.4. Večírek,  17.5.  Zástěrkovou zábavu a 26.6. Kuželníkový turnaj.  Za tuto činnost odevzdal zábavní výbor do pokladny 1525,08 Korun.

SK Doubravka jest již v dobrém povědomí na fotbalové scéně a díky tomu chodí pozvánky k zápasům ze vzdálenějších míst jako jsou  SK Písek,  SK Mirošov, SK Stříbro, SK Tachov, SK Rakovník, SK Kladno

nebo SK Duchcov.

Z toho roku se nám dochovala fotografie 1.A mužstva

Rok 1926 se nese v podobném duchu jako rok 1925. Odehráno bylo mužstvy celkem 99 zápasů o celkovém score 258:188.  Pořádáno celkem 4 zábavy a 2 kabarety. 1. turnaj v házené, lehkoatletické závody a 1.turnaj fotbalový ,

který se stal kořistí našeho 1.A mužstva.  A nesmíme zapomenout slavnost oslavy 5ti letého trvání klubu, která

se konala 19.12.1926 v hostinci u Finků. 

Společná týmová fotka  z  1. fotbalového turnaje na SK  Doubravka

Rok 1927  je v klubu rozpačitý. Starší členové si stěžují na liknavost většiny členstva a nabádají je k usilovnější práci v klubu. Dorost v tomto roce potýkal se s velkými obtížemi, neb přístup k sehraným utkáním a nedisciplinovanost hráčů zapříčinil to, že byla zastavena jejich činnost skoro na půl roku.  Potěšil výkon

1.A mužstva, které postoupilo z druhého místa II. Třídy do  I.B třídy. V tomto roce byl také proveden návrh na změněnu  názevu klubu na  S. K. Plzeň XII .  

Ke změně názvu nakonec nedošlo, neboť Doubravka bude připojena k Plzni a dostane jiné číslo obvodu.

Rok 1928  nám přinesl zlepšení dorostu a oddíl na něj je patřičně hrdý neb si ač mladší hráči, poradili v utkáních se staršími a zkušenějšími týmy.  1. A mužstvo odehrálo první sezónu v 1.B třídě se a ziskem 4 bodů a díky neserioznosti hráčů sestupuje do III. třídy. 

Roku 1929 se 1.A mužstvo v přístupu ke hře polepšilo, z  9. mistrovských zápasů získalo 15 bodů a postoupilo do II třídy. V tomto roce ještě sehráli pohárový turnaj, kde v prvním zápase vypadli  s Letnou. A jeden mezinárodní zápas s F.C. Fürt, který jsme vyhráli 5:1. Pro chod oddílu začíná být potíž získat dostatek příjmů. Na hřišti k tomuto účelu bude zřízen bufet , aby zvýšil příjmy klubu.  

Rok 1930 je po finanční stránce ještě těžší než loňský. Začíná hospodářská krize, která má své dopady i pro chod klubu. Zábavy byly konány pouze 2, jelikož režie v této době dá se jen těžko hraditi. Nicméně výsledek obou zábav byl aktivní. Zápasů odehráli mužstva celkem 62, z toho bylo 36 na našem hřišti a 26 u soupeřů.

Klub jedná o zhotovení nového hřiště, žádá městskou radu o pozemky dle doloženého plánku, ale městská rada ho po dlouhém čekání zamítla. Místo nového hřiště se musí opraviti hřiště staré a je dokončeno ohražení kolem hřiště a postaveny nové šatny.

Rok 1931 se nese v podobném duchu jako rok předešlý. Kolega sekretář si stěžuje, že vyjednávání utkání  všem týmům jest velice obtížné jednak z finanční otázky a pak pro nedochvilnost některých hráčů. Z šedi průměrnosti vystupuje mužstvo dorostu, které ve své skupině dobilo první místo a v kvalifikačních zápasech titul mistra, umístil se náš dorost vlastní liknavostí na 4. místě. Na hřišti bylo vykonáno jen to nejnutnější. Co se samotné práce na hřišti týče, vykonávalo tuto jen jednotlivci. Kolega Tonka doufá, že konečně každý člen najde pochopení pro kamarádský život v klubu a pomůže při této práci. Z propracovaných jubilejních oslav 10. výročí založení klubu bylo možno pořádati jen turnaj  dorostu a mezinárodní zápas s F.C. Fürthem. 

V roce 1932 sahá 1.A mužstvo po postupu do I.B třídy, ale o ten přichází v zápasech s nejslabšími tými soutěže. Dorost při lepší disciplíně a dochvilnosti mohl docíliti rovněž cennějších  úspěchů a umístění v mistrovské soutěži. Přihlášený byl fotbalový odbor Dělnic, který dobře začal, ale postupně své závazky neplnil dle smlouvy. O jejich pokračování bude rozhodnuto v tomto roce. O přátelská utkání není mezi diváky zájem a většinou končí deficitem. Z toho důvodu jest na deleggátech, aby prosazovali dvoukolové mistrovství, které jediné může amatérský fotbal vzkřísiti. Ve fotbalovém odboru máme dva týmy mužů, dorostu, žáků  a žen. Dohromady 58 členů. Vybudován byl buffet a sklep .

V roce 1935 jsou běžné starosti s chodem klubu. 1.A mužstvo hraje II.třídu  a pořádá zájezdy do okolních měst. Hráli v Domažlicích, Stříbře, Cerhovicích, přešticích a Blovicích. Nastupovali většinou v sestavě uvedené na fotce.

Rok 1936 jest kritický a bylo potřeba mnoho úsilí k pokračování  klubu v jeho činnosti. Liknavost při práci je u většiny členstva. Pozitivní v tomto roce  je dostavba kuželníku a díky tomu i vyšší příjem do klubové kasy.  Ostatně  příjem  zajištuje hlavně  buffet na hřišti a právě vystavěný  kuželník.  Tohoto roku byla 26.12. 1936 Slavnostní valná hromada k 15 letému trvání  klubu. Byly přítomni zástupci klubů S.K Roudná,

D.K.S. Doubravka, S.K. Zábělá, S.K. Bílá Hora, S.K.Letenský, Spolek Drůbežníků Plzeň-Doubravka,

S.K. Viktoria Plzeň, S.K. Slavoj Smíchov, S.K. Olympia Plzeň a S.K. Slavia Vejprnice

V roce 1937 si kolega jednatel pochvaluje, že klub vykazoval vzestupnou formu jak z finanční stránky tak výsledky mužstev na hřišti.  V jarní části sezony se nepovedlo postoupiti 1.A mužstvu, ale po podzimní části sezony  jsme ve vedoucí pozici .V tomto roce máme v klubu týmy 1.A mužstvo, mužstvo zálohy a mužstvo Old Boys. K tomu dva týmy dorostu a dva týmy žáků. Zprávy o odehraných utkáních nám otiskují v tiskovinách Nová Doba a Večerník Českého Slova.

Roku 1938 se povedlo 1.A mužstvu splnit sen mnohých funkcionářů a příznivců klubu a postoupilo do  I. Třídy.

Dobrou hrou našich hráčů, které jsme z mládí vychovali v našem klubu a zajisté se od nich dočkáme spousty dalších pěkných zápasů. Tento rok byly jen tři zájezdy a to do Hořovic, Staňkova a  Domažlic, neboť jsme byli ochuzeny o více zápasů shodou předválečné doby , která u nás hrozila některých nepřátel . 

Tím je krátký souhrn historie klubu  S.K. Doubravka  během první republiky u konce a další bude věnován historii

z doby válečné 1939 – 1945.