100 let SK SENCO DOUBRAVKA – historie klubu

Tento rok slaví SK SENCO Doubravka, dříve SK nebo SOKOL Doubravka 100 let od svého založení.

Radi bychom Vám touto formou připomněli bohatou historii naše klubu.

SK SENCO Doubravka je fotbalový klub, který vznikl v Plzni-Doubravce v roce 1921. Od svého vzniku se klub pod názvem SK Doubravka pevně usídlil na mapě sportovních klubů Plzně. V předválečných letech získal klub pozemek na fotbalové hřiště poblíž jatek, kde sídlí dodnes. Sportovní historie klubu odráží vývoj společenských událostí v zemi. Vcelku úspěšné předválečné období, kdy klub startoval až v župním přeboru, vystřídalo období poválečné, ve kterém se klubu dařilo méně. V padesátých letech byl klub administrativně přiřazen do Sokola a nesl název TJ Sokol Plzeň-Doubravka. V éře Sokola se nepodařilo navázat na předválečnou historii klubu a až do devadesátých let minulého století se klub pohyboval pouze na úrovni okresního přeboru Města Plzně.

Po společenské změně v roce 1989 došlo ke změně i v klubu samotném. V roce 1993 došlo k vystoupení z TJ Sokol Doubravka a k zahájení cesty za obnovou sportovní a společenské prestiže klubu v rámci města i regionu.
Nově vzniklý klub se přihlásil ke svému původnímu názvu SK Doubravka a po úspěšném završení společných jednáních se stavební firmou SENCO byla uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci s tím, že zároveň došlo ke změně názvu klubu na současný název SK SENCO Doubravka. Změna přístupu a zejména řízení klubu se projevila ve velmi krátké době. V roce 1994 zahájil klub svoji cestu za změnou s jedním škvárovým hřištěm a nedokončenou stavbou šaten a sociálního zařízení. Ve velmi krátké době se podařilo dokončit a zkolaudovat šatny, sociální zařízení a realizovat přístavbu klubové restaurace s terasou. Během jednoho roku bylo vybudováno nové hřiště s travnatým povrchem, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 1995. Po úspěšných jednáních s Magistrátem města Plzně se podařilo v roce 1996 získat sousední pozemek ,do té doby využívaný jako skládka stavebního materiálu, od města do nájmu a něm vybudovat druhou travnatou plochu zejména pro sportovní přípravu mládeže. Současně se změnami v areálu došlo k velkým změnám i ve sportovním chodu klubu. Klub se rozšířil o mužstvo fotbalové přípravky dětí ve věku do deseti let, začala fungovat práce s mládeží u žákovské a dorostenecké kategorie a u dospělých došlo k velkému výkonnostnímu vzestupu. Mužstvo mužů ve třech po sobě jdoucích ročnících vždy dokázalo postoupit o soutěž výše a z okresního přeboru se tak dostalo postupně přes I.B a I.A třídu až do krajského přeboru. Zvýšená aktivita klubu sebou nesla pochopitelně i další nároky na sportovní přípravu a zázemí. Došlo k dalšímu rozšíření členské základny, byl rozšířen počet mládežnických družstev o kategorii základny 6 – 8 let, dvě družstva přípravky, mladší žáky, starší žáky, mladší dorost a starší dorost. Mládež nezůstala pozadu za sportovními úspěchy mužů a jak žáci tak i dorostenci postupovali až do krajských soutěží. Kromě toho klub znovu úspěšně projednal s Magistrátem města Plzně pronájem dalších ploch, na kterých vybudoval třetí travnatou hrací plochu a tréninkovou plochu na zimní období se škvárovým povrchem.

Vyvrcholením dlouholeté snahy funkcionářů klubu byl sportovní úspěch ve sportovním ročníku 2001 – 2002, kdy se podařilo mužstvu mužů s velkým náskokem zvítězit v krajském přeboru a probojovat se do divize. Tím se klub SK SENCO Doubravka zařadil na pomyslné druhé místo v pořadí klubů města Plzně hned za Viktorii Plzeň.
Nový historický ročník měl být v perfektně připraveném areálu zahájen v srpnu roku 2002. Bohužel obrovská povodeň 13.8.2002 téměř kompletně zničila několikaletou snahu o vybudování pěkného sportovního areálu v Plzni-Doubravce. Veškerou vynaloženou energie, práci a nemalé finanční prostředky zlikvidovala velká voda .
Několik týdnů trvalo doslova vydolovat z nánosů bahna zpět k činnosti celý klub. Do práce se zapojila velká část členů a příznivců klubu.

V kritických chvílích nám pomohla celá řada firem, organizací či jednotlivců a to jak finanční pomocí tak morální podporou. Všechny síly byly soustředěny na zprovoznění šaten a sociálního zařízení, na doplnění interiéru šaten,na nákup nového vybavení – dresů, míčů, atd., na sanaci poškozených ploch v okolí šaten a hřišť. Zároveň s tím probíhala dílčí oprava dvou travnatých ploch, které byly poškozeny relativně méně. Velkým problémem zůstala poškozená hlavní hrací plocha, která musela být, vzhledem k rozsahu poškození, kompletně zrekonstruovaná. Povodeň ze srpna roku 2002 silně poznamenala celý klub. Je potěšitelné, že ani tak velká přírodní katastrofa neodradila sportovní nadšence , funkcionáře, hráče, rodiče, fanoušky atd. od další práce pro klub.

Hlavní hrací plocha byla kompletně zrekonstruována , byl proveden automatický zavlažovací systém, oplocení, chodníky atd. Současně s touto akcí se podařilo vybudovat čtvrté tréninkové hřiště s pískovým povrchem, které bylo plánováno pro využití v zimních měsících.

V roce 2004 byla zahájena stavba tribuny pro diváky I. etapou. Zároveň bylo provedeno osvětlení tréninkové plochy s pískovým povrchem pro využití zejména v zimních měsících.

V roce 2005 pokračuje stavba tribuny II. etapou v rámci které byly vybudovány šatna pro mládežnické kategorie se sociálním zázemím a zázemím pro údržbu hřišť.

Obrovský investiční úspěch se podařil klubu v roce 2007, kdy se podařilo zajistit investiční prostředky z rozpočtu MŠMT a Města a zrealizovat stavbu umělého trávníku třetí generace s umělým osvětlením, na ploše bývalé třetí travnatého plochy.

V roce 2011 – 2012 na tento úspěch klub navázal další velkou investiční akcí – výstavbou druhého hřiště s umělým povrchem III. generace v prostoru tréninkového pískového hřiště.

Klub dále připravuje akce, které by měly vést k dokončení celého sportovního areálu – přístavba šaten pro mládež – II. etapa, zastřešení tribuny pro diváky, parkoviště pro diváky a návštěvníky areálu atd.