Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

v závislosti na blížícím se startu amatérských soutěží přijal dne 23. 7. 2021 VV FAČR soubor pravidel ke konání soutěžních zápasů, kdy tato pravidla vychází z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR). Obdobně jako při zápasech profesionálních soutěží je nutné u všech diváků kontrolovat…

Pravidla a doporučení pro konání táborů a soustředění dětí

Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let. Organizátorovi se nařizuje – neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech, – vést evidenci…