Mimořádné opatření od 24.5.2021

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
  2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na základě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.
  3. Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.
  4. Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 30 osob rozdělených do skupin po 12, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
  5. Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, testování apod.)

Více čtěte na stránkách České unie sportu: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html