Výsledky valných hromad Plzeňského kraje

Plzeň-jih:

Předseda VV OFS PJ – Miroslav Janda

Místopředsedou OFS PJ byla zvolena pí. Helena Fabiánová

Předsedou sportovně technické komise (STK) byl zvolen p. Zdeněk Kašpar

Předsedou disciplinární komise (DK) byl zvolen p.Marek Baroch

Předsedou komisemládeže (KM)byla zvolena pí.Helena Fabiánová

Předsedou trenérsko metodické komise byl zvolen p.Miroslav Janda

Předsedou komise rozhodčích (KR)byl zvolen p.Jiří Křen

Předsedou revizní komise(RK)byl zvolen p.Václav Janoch

Plzeň-město:

Předseda VV OFS PM – Milan Froňek

členové VV OFS PM-Jiří Bednář, Jakub Hačka, Jaroslav Kovařík, Lukáš Kříž,
Michal Šnobl, Pavel Štverák

Předseda revizní komise VV OFS PM – Jiří Sulek

členové RK VV OFS PM – Kamil Duchek, Richard Polák