Přání do nového roku 2021

za celé vedení SK SENCO Doubravka chceme tímto poděkovat všem sponzorům, trenérům, rodičům, za podporu v tomto turbuletní roce 2020 a všem přejeme úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví,
mnoho úspěchů a pěvně věříme, že ten následující rok bude příznivější a klidnější než ten letošní.

sportu zdar