Usnesení vlády České republiky č. 1200 ze dne 20. 11. 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesením se prodlužuje nouzový stav do 12.12.2020, a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. listopadu 2020 č. 1353.

Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

Usnesení vlády České republiky č. 1200 ze dne 20. 11. 2020 o přijetí krizového opatření

S účinností od 23. listopadu 2020 od 0:00 hod. do 12. prosince 2020 do 23:59 hod. stanovuje pravidla volného pohybu osob.Plynule navazuje na usnesení č. 1190 ze dne 16.11.2020, které pozbývající účinnosti od 23.11.2020.

Nové usnesení přináší tyto změny:

  1. Zkracuje se doba zákazu vycházení (dosud od 21:00 do 04:59 hod) na dobu od 23:00 do 04:59 hod.
  2. Výslovně se doplňuje výjimka ze zákazu vycházení pro cesty zpět do místa svého bydliště (byť tato výjimka dosud nebyla výslovně uvedena, logicky platila).
  1. Je umožněna cesta za účelem sportování na venkovních sportovištích.
  2. K výjimce z denního zákazu volného pohybu, která platí pro svatby, se doplňuje výjimka pro prohlášení o registrovaném partnerství a dále se navyšuje maximální počet osob z 15 na 20 osob.
  3. Výslovně se doplňuje výjimka pro shromáždění konané v souladu s krizovým opatřením (do této výjimky se zařadí i bohoslužby-viz níže).
  4. Navyšuje se maximální počet osob, které se mohou potkávat, ze 2 na 6 osob.
  5. V rámci pravidel pro konání shromáždění se stanovují zvláštní pravidla pro konání shromáždění pořádaných církví nebo náboženskou společností v kostele nebo jiné místnosti určené pro náboženské obřady.