AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 9/10/2020

s ohledem na nové mimořádné opatření vlády aktualizujeme pravidla pro konání fotbalových utkání a tréninků od 9. 10. do 11. 10.

Od dnešního dne platí, že:

  1. utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí);
  2. diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
    1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
    1. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1;
  3. stejná omezení podle bodů 1 až 3 platí též pro tréninky;
  4. za dodržení omezení podle bodů 1 až 3 odpovídá organizátor.
  5. použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. povoleno !!!!